Σεμινάριο Σεναρίου εκ Διασκευής του Προέδρου της Ε.Σ.Ε. Αλεξάνδρου Κακαβά σε μαθητές του 2ου Λυκείου Ηλιούπολης

  


Στο 2ο Λύκειο στην Ηλιούπολη οργανώθηκε ευσύνοπτο σεμινάριο με θέμα "Από το βιβλίο στην οθόνη" από τη φιλόλογο Νόρα Καπετοπούλου (εκ δεξιών) σε συνεργασία με το μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Λέσχης Τέχνης και Πολιτισμού της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, Φωτεινή Σωτήρχου.

Το σεμινάριο είναι μια προσφορά της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος προς τους μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων των σχολείων που μετέχουν στον 2ο Σχολικό Διαγωνισμό Σεναρίου εκ Διασκευής πού τελείται υπό την αιγίδα της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος και την επίβλεψη της Φωτεινής Σωτήρχου. Το σεμινάριο αφορά στην παρουσίαση των βασικών αρχών διασκευής ενός λογοτεχνικού έργου. Το συγκεκριμένο σεμινάριο, με συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων μαθητών, παρεδόθη από τον Πρόεδρο της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, Αλέξανδρο Κακαβά.